Klizni Lezajevi > Proizvodni program


Proizvodni program

  • klizni ležajevi proizvedeni iz bimetalne trake
  • ležajevi radilice u brodskim motorima, dizel lokomotivama i td.
  • ležajevi za sve vrste klipnih kompresora
  • industrijski klizni ležajevi koji se primenjuju u energetici, procesnoj industriji, rudnicima, železarama, cementarama i sl.
  • remont rotacione opreme(turbine,klipne i rotacione pumpe)

Reference

Lista kupaca i korisnika naših usluga potvrdjuje da je "Tehnomont" doo ozbiljan ponudac u oblasti proizvodnje i reparature kliznih ležajeva.

Tehnomont doo

Iskustvo i znanje stečeno tokom 30 godina rada u oblasti proizvodnje kliznih ležajeva.

PROIZVODNI PROGRAM

Osnovni proizvod koji preduzeće doo"Tehnomont" nudi tržištu je KLIZNI LEŽAJ.

U mogućnosti smo da ponudimo tržištu klizni ležajeve proizvedene iz bimetalne trake i to:

  • dvodelne glatke ležajeve
  • dvodelne ležajeve sa vencima (aksijalne ležajeve)
  • čaure glatke rasečene tzv DU-čaure
  • čaure sa aksijalnim osloncem na jednoj strani takođe rasečene.
Sl.1 Čaure bregaste osovine motora
proizvedene iz bimetalne trake kvaliteta
čelik-AlSn20 - princip rasečenih (DU) čaura
Sl.2 Klizni ležaj dizel motora sa aksijalnim
osloncima (vencima proizveden iz bimetalne trake)

Tržištu možemo ponuditi i izradu ležajeva radilice u brodskim motorima, dizel lokomotivama i td.
Osnovne izvedbe mogu biti bimetalne (čelik-beli metal) za starije sporohodne motore, zatim bimetalne izvedbe (čelik-olovna bronza) za opterećenije motore, te troslojne izvedbe ležajeva čelik-bronza-beli metal kao starija verzija odnosno čelik-bronza-galvanski klizni sloj kao novija i kvalitetnija varijanta.
DOO"Tehnomont" može da ponudi kvalitetno rešenje za svaki od navedenih tipova ležaja bez ograničenja u pogledu dimenzije ležaja. Ono što trenutno nismo u mogućnosti da uradimo jeste galvansko nanošenje kliznog sloja, sa čime su suočeni svi proizvođači koji ne rade visoke serije. Umesto galvanskog ležaja nudimo ležaj kojem se treći sloj nanosi livenjem debljine 0,3-0,5mm.

Sl.3 Klizni ležaj klipnjače gasnog motora White superior G-825
Ležaj je troslojne izvede čelik-CuPb22Sn1,5 sa nalivenim trećim kliznim slojem belog metala debljine 0,3-0,5mm.

Slični motornim ležajevima su ležajevi koje se primenjuju u svim vrstama klipnih kompresora (rashladni kompresori amonijačni i freonski, vazdušni kompresori za širu primenu i veliki industrijski kompresori, kao i gasni kompresori i kompresori u procesnoj industriji).
Proizvodne mogućnosti za ove tipove ležajeva su iste kao i za motorne ležajeve, s tim da se oni ponekad pojavljuju i u bimetalnoj izvedbi bronza-beli metal,, a retko u troslojnoj galvanskoj izvedbi.

Sl.4 Lezaj klipnjače gasnog kompresora "Clark"
proizveden iz centrifugalno livene bronze CuPb15Sn8,
sa nalivenim kliznim slojem belog metala
Sl.5 Ležaj klipnjače amonijačnog kompresora tipa "Jugostroj"
proizveden iz čelične cevi kvaliteta Č.1212 sa nalivenim
kliznim slojem belog metala
   
Sl.6 Ležaj klipnjače vazdušnog kompresora
tipa "Trudbenik" Doboj, proizveden iz čelične cevi
kvaliteta Č.1212 sa nalivenim kliznim slojem belog metala.
Sl.7 Čaura osnovnog ležaja rashladnog kompresora
tipa "Grasso" sa aksijalnim osloncem. Proizvedena iz
čelika sa nalivenim kliznim slojem belog metala.
   
Sl.8 Osnovni ležaj rashladnog kompresora tipa "Grasso"
Proizveden iz čelične cevi kvaliteta Č.1212, sa nalivenim
kliznim slojem belog metala. 

Trzištu nudimo i industrijske klizne ležajeve koji se primenjuju najčešće u energetici, procesnoj industriji, rudnicima, železarama, cementarama i sl.
To su uglavnom ležajevi bimetalne izvedbe čelik-beli metal veličine od ø30- ø2500mm.
Oblik ležaja može biti čaura, dvodelni ležaj, segmentni ležaj, deo kruga i sl.. Ono što je za ovaj tip ležaja u odnosu na ostale specifično jeste da se može vršiti regeneracija istih otapanjem postojećeg kliznog sloja, nanošenje novog i obrada na standardnu ili neku drugu meru. Regeneracija se može vršiti više puta.
Nalivanje belog metala se vrši na uobičajene načine, centrifugalnim nalivanjem tamo gde za to postoji mogućnost, gravitaciono ili statičko livenje gde ne postoji mogućnost centrifugalnog livenja, te navarivanjem kao dopunska metoda kod složenih oblika gde alat za livenje ne može obezbediti kvalitetno i potpuno nalivanje ležaja.

Sl.9 Klizni ležaj mlina, segmentnog oblika (1/3 kruga)
sa kuglastim osloncem, unutarnjeg prečnika ø800mm.
Osnovni materijal čelični liv.
Izvršena regeneracija, skidanjem starog ležajnog materijala,
te nanošenje novog kliznog sloja i obrada na finalnu meru.
   
Sl.10 Klizni ležajevi (čaure) osovinskog voda na brodu MP "Grahovo"
Osnovni materijal čaura je kalajna bronza CuSn12. Sa čaura je odstranjen
stari uništeni klizni sloj, te je naliven novi klizni sloj belog metala
i obrađen na predmeru.
   
Sl.11 Klizni ležaj ventilatora.
Izveden je sa kuglastim osloncima, donja polutka podesiva
prema osi rotora, gornja polutka podesiva prema kućištu.
Osnovni materijal ležaja je Sl 25. Sa ležaja je odstranjen stari
klizni sloj, te je naliven novi klizni sloj belog metala
i obrđen na finalnu meru.
   

Sl.11 i Sl.12 Čaure "Morgoil" valjaoničkog stana 10" i 14" Proizvedene od čelične cevi kvaliteta Č.1212, sa nalivenim kliznim slojem belog metala i obrađene na finalne mere.
   
Sl.13 Segmenti radijalnog kliznog ležaja, namenjenog za
velike brzine vrtnje. Segmenti su proizvedeni od čelika sa
nalivenim kliznim slojem belog metala i obrađeni na finalnu
meru. Klizni ležaj se sastoji od pet segmenata od kojih jedan
ima ugrađen termoelement za očitanje temparature.
   
Sl.14 Čaura kliznog ležaja za menjač viljuškara tipa "Pobeda"
Čelična košuljica sa nalivenim slojem CuPb22Sn1,5
te obrađena spolja na finalnu meru, a u provrtu na predmeru.

Pored proizvodnje kliznih ležajeva preduzeće bavi i remontima rotacione opreme, te su naši ljudi sa velikim radnim iskustvom na remontima iste u proteklom periodu radili deo remontnih aktivnosti na turbinama u fabrici šećera "Bačka" u Vrbasu, popravku i održavanje klipnih i rotacionih pumpi u fabrici "Metalurgija" u sklopu "NFK" Novi Sad, vršili montažu i centriranje turbina i generatora u HE "Zalukovik" - Vlasenica, pripasivanje i ugradnju kliznih ležajeva u HE "Perućica", izradu lavirintskih zaptivača (J-limova) za TE Kolubara, popravke raznih manjih kompresora i sl.
Tehničko osoblje sa dugogodišnjim iskustvom vrši proračun kliznih ležajeva i na zahtev kupca, odnosno korisnika izrađuje kompletnu tehničko-tehnološku dokumentaciju, vrši pomoć i nadzor pri ugradnji kliznih ležajeva.

Tehnomont doo je za punu saradnju sa kupcima, odnosno korisnicima u svakom trenutku i njegov osnovni cilj je prvenstveno kvalitet, kratak rok izrade, garancija za urađeni proizvod i uslugu